Main Page
About the Journal
Subscription information

Current Issue
Tables of Contents
Author Index
Search

Authors
Referees

Index of Authors: Y

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ b c n z
I. M. Yachikov 1 Kh. I. Yanes 2 V. E. Yavich 2
N. A. Yacob 1 H. C. Yang 4 G. A. Yavnaist 2
M. S. Yadav 2 I. J. Yang 1 V. I. Yavoiskii 1
V. T. Yaglenko 1 M. Yang 1 L. I. Yavorkovskii 1
A. O. Yakhot 7 S. Y. Yang 4 P. Yecko 2
O. A. Yakhot 1 X. Yang 2 S. G. Yemelyanov 2
V. A. Yakovlev 1 Z. K. Yankauskas 1 V. Yemets 1
V. I. Yakovlev 5 E. K. Yankop 3 C. V. Yerin 2
V. S. Yakovlev 3 T. Yano 1 M. V. Yerina 1
V. V. Yakovlev 4 A. Yanovskii 1 Tan Yong 1
E. E. Yakovleva 2 E. I. Yantovskii 30 J. Young 1
A. E. Yakubenko 1 Ye. I. Yantovsky 1 Pang Youxia 1
O. S. Yakushev 1 S. V. Yaremenko 1 Sh. Yuan 1
V. I. Yakushin 3 Yu. P. Yarmol'chik 2 E. V. Yubelis 2
V. I. Yakushonok 2 Yu. A. Yarmola 3 V. I. Yudas 3
M. Yamabe 1 M. V. Yarmonov, 1 A. Yu. Yudintsev 7
H. Yamagishi 1 G. A. Yaroshenko 1 S. A. Yudkin 1
H. Yamaguchi 9 Yu. N. Yaroslavskaya 1 V. S. Yuferev 4
T. Yamane 1 E. P. Yartseva 1 Liu Yunlong 1
H. Yamasaki 3 A. V. Yarunichev 1 N. Yusef 2
T. Yamasaki 1 L. N. Yasnitskii 4 R. I. Yushka 1
Y. Yamauchi 1 S. S. Yastrebov 3 A. V. Yushkov 1
I. V. Yaminskii 1 H. Yasuda 1 E. V. Yushkov 1
Yu. A. Yamshinina 1 T. Yu. Yatsenko 1 N. A. Yusuf 1
Xu Yan 2 V. I. Yatsenko 1
Y. Yan 1 N. V. Yatskov 3

Copyright: Institute of Physics, University of Latvia
Electronic edition ISSN 1574-0579
Printed edition ISSN 0024-998X
DOI: http://doi.org/10.22364/mhd