Main Page
About the Journal
Subscription information

Current Issue
Tables of Contents
Author Index
Search

Authors
Referees

Index of Authors: O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ b c n z
R. O'Connell 1 N. A. Okulov 2 T. Osako 1
S. Obaidat 1 V. M. Okunev 1 V. Ose 1
P. Oborin 2 Y. Okuno 1 Y. Oshikiri 2
S. Odenbach 16 Yoshihiro Okuno 1 N. N. Oshkanov 1
P. Odier 1 S. V. Ol'shanskii 5 V. B. Oshurko 1
Ph. Odier 1 V. G. Oleinik 3 V. P. Osipov 1
R. S. Oganesyan 1 E. A. Oliveira 1 V. V. Osipov 1
M. Ogata 1 T. F. Oliveira 1 A. A. Ostapenko 4
J. Ogbonna 1 I. P. Olkhovskaya 1 V. P. Ostapenko 12
D. Ognerubov 1 V. F. Omel'yanenko 1 V. L. Ostrovskii 1
A. P. Ogorodnikov 15 A. Onea 1 V. L. Ovchinnikov 5
V. P. Ogorodnikov 1 T. A. Onoprienko 1 V. V. Ovchinnikov 1
M. Ohaba 1 J. P. Oosterhuis 1 V. V. Ovsyannikov 1
E. Okamoto 1 Y. B. Orel 1 W. R. Owens 1
H. Okanaga 1 G. M. Oreper 5 T. Oyama 1
S. Okhotnikov 1 V. I. Orlanov 2 T. Oyamada 1
N. M. Okhremenko 9 D. V. Orlov 6 V. Ozernykh 1
A. A. Oksman 3 L. P. Orlov 5 P. Ozil 1
M. Okubo 1 P. P. Orlov 1 L. Ozola 1
R. Okuda 1 D. N. Orlova 1 M. Ozols 1
K. Okui 1 A. Ortiz 1 R. Ya. Ozols 9

Copyright: Institute of Physics, University of Latvia
Electronic edition ISSN 1574-0579
Printed edition ISSN 0024-998X
DOI: http://doi.org/10.22364/mhd