Main Page
About the Journal
Subscription information

Current Issue
Tables of Contents
Author Index
Search

Authors
Referees

Index of Authors: K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ b c n z
D. Kabachnikov 1 A. N. Kichatov 1 F. Kováċ 1
A. M. Kabakov 1 A. I. Kienko 2 J. Kováċ 6
Z. K. Kabakov 3 F.-M. Kießling 1 N. V. Kovalchuk 1
P. V. Kachanov 1 F.-M. Kiessling 1 I. M. Kovalev 1
A. Kachel 1 Hee Reyoung Kim 1 L. K. Kovalev 13
C. Kaczynski 1 K. I. Kim 10 P. I. Kovalev 1
S. I. Kadchenko 1 L. G. Kim 1 S. I. Kovalev 2
I. L. Kagan 1 M. Kimura 1 Yu. G. Kovalev 6
I. Ya. Kagan 7 V. A. Kinareevskii 1 L. A. Kovaleva 2
R. Kageyama 1 D. Kinnear 2 V. Kovalsky 1
C. J. Kähler 1 J. Kiraly 1 V. V. Kovarda 3
M. Kahshan 1 R. Kirchner 1 M. Kovarik 1
V. A. Kaidalov 1 T. Kirchner 1 V. I. Kovbasyuk 1
W. A. Kaiser 1 N. I. Kirelenko 1 Yu. G. Kovbasyuk 2
H. Kajioka 1 V. S. Kirilkin 4 D. S. Kovner 13
S. Z. Kalaeva 2 E. M. Kirillina 4 R. Kowalik 5
I. Yu. Kalashnikov 1 I. P. Kirillov 2 W. Kowalski 1
V. K. Kalashnikov 2 I. R. Kirillov 37 J. A. Koza 1
I. Kaldre 9 V. Kh. Kirillov 1 J. P. Kozhayeva 1
V. N. Kalgin 1 V. V. Kirillov 1 V. M. Kozhevnikov 10
Zh. N. Kaliev 1 A. F. Kirillyuk 1 A. I. Kozinskaya 1
L. E. Kalikhman 1 E. M. Kirisik 2 A. I. Kozlov 3
V. I. Kalikmanov 3 G. E. Kirk 1 V. V. Kozlov 1
A. O. Kalinin 1 G. E. Kirko 9 Yu. M. Kozlov 1
H. Kalis 9 I. M. Kirko 4 E. E. Kozlovskii 1
Kh. Kalis 18 M. Kirpo 7 V. E. Kozyrenko 19
N. N. Kalitkin 1 G. Kirshtein 1 S. V. Kozyrev 3
S. A. Kalmykov 3 G. Kh. Kirshtein 24 A. N. Kraiko 1
S. S. Kalmykova 1 E. V. Kiryushchenko 1 M. S. Krakov 26
A. Kalnin 1 V. V. Kiryushin 13 T. E. Kranoshchekova 1
R. K. Kalnin 1 L. A. Kisel' 1 Yu. S. Krasheninnikova 1
T. Kalnin 1 M. I. Kiselev 3 E. Yu. Krasil'nikov 3
T. K. Kalnin 9 V. V. Kiselev 3 I. P. Krasnevskii 1
V. G. Kalnin 1 A. Yu. Kisis 1 Yu. A. Krasnitskii 1
A. Y. Kalnin' 1 N. E. Kissil' 1 T. E. Krasnoschekova 1
A. Ya. Kalnin' 1 L. G. Kit 10 T. E. Krasnoshchekova 4
R. K. Kalnin' 1 E. L. Kitanin 2 D. Krasnov 10
T. K. Kalnin' 4 H. Kitaoka 1 P. V. Krast 2
T. K. Kalnins 1 I. N. Kitayev 1 I. Krastins 2
T. K. Kalninsh 1 K. Kitazawa 1 A. Krätzschmar 1
B. Kalska-Szostko 1 I. V. Kizhaev 1 A. Kraupner 1
V. N. Kalugin 3 S. H. L. Klapp 1 A. Krause 2
M. Kalvans 3 J. Klavins 12 V. M. Krauya 9
A. N. Kalyakin 1 J. Kļaviņš, 1 A. Krauze 7
A. I. Kalyutik 8 O. Klein 1 F. Krauze 1
Ju. Ju. Kameneva 1 R. Klein 1 P. V. Krauzin 1
S. Kamiyama 6 U. Klekotka 1 M. T. Krauzina 1
Sh. Kamiyama 3 I. B. Klementyeva 1 K. Kravalis 5
M. Kammel 1 A. I. Klimenko 3 N. D. Kravchenko 2
N. V. Kandaurova 6 M. Yu. Klimenko 1 A. Kravtsov 1
S. Kaneko 1 V. G. Klimov 3 V. G. Kravtsov 2
M. Yu. Kanevskii 1 D. J. Klingenberg 1 D. A. Kreindel' 1
R. Kannan 1 M. Klinkigt 1 V. Kremenetsky 2
S. Kantorovich 3 N. I. Kliorin 2 V. N. Kremenetsky 4
S. S. Kantorovich 2 V. P. Klochkov 1 M. Krichler 1
A. Kao 2 V. N. Klochkova 1 U. Krieger 4
E. Kaplan 1 V. Klüber 2 Ya. A. Krikun 1
M. A. Kaplan 1 A. Klukin 1 Yu. A. Krikun 3
A. B. Kaplun 2 A. Klyukin 2 C. E. Krill III 1
A. E. Kaplyanskii 1 A. A. Klyukin 4 R. R. Krisbergs 1
A. A. Kaptilkin 1 J. Knipping 1 R. R. Krishberg 23
A. Kapusta 65 K. Knorr 2 R. Krishbergs 7
B. Kapusta 1 N. S. Kobelev 1 V. Krishko 1
A. Kapusta, 1 I. Kobori 5 S. Krisko 1
G. G. Kapustyanenko 4 A. I. Kobzar' 1 M. Krivilyov 2
A. A. Karabutov 1 G. Ya. Kochetkova 1 I. A. Krivonishchenko 4
A. S. Karandaev 1 E. K. Kochnev 1 I. A. Krivonoshchenko 1
A. V. Karasev 2 Manabu Kodama 1 I. V. Krivtsun 1
B. G. Karasev 17 J. Kohlbrecher 1 Yu. V. Krivusha 1
D. Karashanova 1 M. Kokita 1 R. Kriżbergs 1
C. Karcher 3 K. Kolczyk 2 R. Krizhbergs 1
Ch. Karcher 8 A. Kolesnichenko 1 M. Kröger 2
A. I. Karchevskii 2 A. A. Kolesnichenko 4 V. S. Krokhmal' 2
A. V. Karelin 1 A. F. Kolesnichenko 22 G. Kroņkalns 20
E. P. Karelin 1 I. Kolesnichenko 34 E. P. Kropachev 6
I. K. Karimov 4 I. V. Kolesnichenko 2 G. P. Kropachev 2
Ya. Kh. Karklin' 4 V. I. Kolesnichenko 8 D. Ya. Kruche 1
F. Karnbach 1 P. M. Kolesnikov 1 M. A. Kruchina 1
A. V. Karpov 1 V. N. Kolesnikov 1 E. P. Kruglyakov 2
G. V. Karpova 4 Y. Kolesnikov 1 A. Krumiņa 4
V. A. Kartashova 1 Y. B. Kolesnikov 1 J. Krūmiņš 39
V. E. Karyakin 1 Yu. Kolesnikov 43 G. G. Krushenko 1
Yu. E. Karyakin 3 A. Kolesnikova 1 V. A. Krutilin 1
V. A. Kas'yanov 2 A. A. Kolesnikova 1 Yu. A. Krylov 1
B. E. Kashevskii 26 E. Kolev 1 L. M. Krylova 1
B. E. Kashevsky 1 V. L. Kolevzon 1 C. B. Krysko 1
V. Yu. Kashirin 1 S. E. Kolobov 1 S. Krysko 4
Yu. F. Kashkin 1 V. E. Kolokolov 2 D.-C. Kuan 1
M. Kashparkova 1 A. V. Kolomentsev 3 A. A. Kubasov 5
H. Kasjanow 2 N. I. Kolosnitsyn 2 M. Kubovċikova 2
C. Kasprzyk 2 A. Ya. Kolpakov 3 A. Kuchaev 1
K. Katagiri 2 N. Yu. Kolpakov 10 A. A. Kuchaev 5
M. N. Kate 1 A. A. Kolyshkin 8 S. S. Kucherenko 1
A. B. Katkov 1 K. Komamura 1 M. Kuchinskii 1
A. V. Katkov 1 M. Komatsu 1 V. P. Kuchinskii 1
I. N. Katkov 1 V. A. Komelkov 1 M. T. Kuchukova 1
O. N. Katskova 1 Yu. O. Komissarov 4 A. N. Kudlash 1
S. S. Katsnel'son 4 L. Kh. Komissarova 1 G. V. Kudrenko 3
M. Z. Kaudze 4 Ya. Kompan 3 V. M. Kudrin 1
J. Kaupużs 1 Ya. Yu. Kompan 2 M. Kudryash 1
Sh. Kawabe 1 D. A. Kondrashov 1 N. A. Kudryashov 1
H. Kawai 2 V. A. Kondrat'ev 2 L. A. Kudryashova 3
Y. Kawai 1 V. I. Kondrat'ev 1 E. A. Kudryavtseva 1
I. V. Kazachkov 11 S. M. Koneev 4 E. N. Kufa 6
Yu. A. Kazachkov 3 S. M.-A. Koneev 7 O. A. Kukainis 5
O. Kazak 2 S. M. -A. Koneev 2 I. K. Kukin 2
O. Ya. Kazakevich 1 M. Koneracká 7 A. I. Kuklin 2
Yu. B. Kazakov 2 M. K. Konin 1 Yu. C. Kuksa 1
D. M. Kazanovskii 1 I. Z. Konn 1 Yu. G. Kuksa 5
D. M. Kazarnovskii 2 A. V. Kononov 1 A. A. Kulandin 6
V. A. Kazhan 1 V. Yu. Konoplev 1 A. S. Kulev 1
N. M. Kazidzhanova 1 K. D. Konovalov 1 L. M. Kulikova 1
Iwai Kazuhikoi 1 L. L. Konovalov 1 A. Kumar 1
B. V. Kebadze 6 A. Yu. Konyaev 1 S. Kumar 2
K. A. Kekalo 1 A. V. Konyukhov 1 V. Kumar 3
R. D. Kendrick 1 P. Kopcansky 17 Vinod Kumar 1
R. J. Kennaugh 1 P. Kopchansky 1 B Vijay Kumar 1
O. Keplinger 1 E. K. Kopeikina 1 M. Kumari 2
Z. A. Kereselidze 1 A. Köppen 3 S. A. Kunikin 4
V. F. Keskyula 1 A. Yu. Korablin 3 P. E. Kunin 1
Yu. V. Khachay 1 M. Koralewski 1 T. Kunugi 1
M. K. Khadzhinov 1 A. S. Kordelyuk 4 D. Kupka 1
S. A. Khaibrakhmanov 1 V. I. Kordonskii 21 A. Kurenkov 1
V. D. Khait 1 V. D. Korenev 2 V. A. Kurganov 2
R. Khalilov 14 O. Yu. Korkhov 1 V. I. Kurilko 2
M. D. Khalupovskii 1 M. S. Korlie 1 A. D. Kurilov 1
V. K. Khanov 2 K. G. Kornev 2 J. Kurimsky 2
E. I. Khanzhina 1 V. P. Kornilov 4 R. Kh. Kurtmullaev 1
V. B. Khar'kovskii 2 V. P. Korobeinikov 1 A. T. Kusainov 3
A. Kharicha 2 D. V. Korolev 1 M. K. Kusainov 2
M. U. Khatsauk 1 V. V. Korolev, 1 G. Kuschel 1
M. Khatsayuk 3 A. D. Korotaev 1 G. A. Kushelev 1
M. Y. Khatsayuk 2 E. Yu. Koroteeva 1 V. S. Kushnir 2
M. Yu. Khatsayuk 3 B. A. Korotkov 3 T. Kusumi 1
M. Khavkin 3 B. N. Korotkov 1 A. N. Kutuev 1
Ya. L. Kheiloo 1 V. M. Korovin 13 D. Kutyla 3
Ya. L. Kheinloo 2 A. L. Korsunskii 1 T. Kuwahara 1
M. B. Khismatulin 2 L. M. Korsunskii 8 V. A. Kuz'min 2
P. K. Khizhenkov 22 S. V. Korsunskii 6 P. P. Kuzhir 1
N. A. Khizhnyak 5 G. G. Korzh 1 A. E. Kuzko 1
O. A. Khlybov 1 A. Yu. Kos'kin 1 B. Kuźma 1
I. S. Khmara 3 Yu. P. Kos'kin 11 R. S. Kuznetskii 1
T. A. Khmel' 1 E. A. Kosachevskaya 3 A. A. Kuznetsov 3
E. K. Kholshchevnikova 1 L. Ya. Kosachevskii 3 A. G. Kuznetsov 1
D. W. Y. Khoo 1 V. A. Koshelev 4 A. P. Kuznetsov 5
A. V. Khoroshavin 3 S. V. Kosirev 1 E. I. Kuznetsov 2
S. S. Khotynyuk 2 M. Koskov 1 S. E. Kuznetsov 8
A. I. Khozhainov 4 N. I. Koslenko 1 S. F. Kuznetsov 1
M. B. Khozhatelev 1 K. G. Kostarev 3 V. D. Kuznetsov 1
S. Khripchenko 24 P. P. Kostenko 3 E. A. Kuznetsova 1
S. Y. Khripchenko 23 Yu. T. Kostenko 1 O. B. Kuznetsova 2
M. V. Khripunov 1 A. Kostina 1 T. D. Kuznetsova 1
Kh. D. Khristov 1 O. Kostritsyn 1 A. O. Kuzubov 3
A. N. Khudyakov 1 M. S. Kotel'nikova 1 A. S. Kuzubov 1
V. V. Khukharev 1 R. Kötitz 1 I. P. Kvasnevskii 6
S. Khushrushahi 2 P. G. Kotko 1 D. Kvasov 1
B. M. Khusid 9 E. Ya. Kotljar 1 E. G. Kyul'm 1
N. G. Khutskaya 1 A. V. Kotlyar 1
L. L. Kichatinov 5 R. K. Kotnala 1

Copyright: Institute of Physics, University of Latvia
Electronic edition ISSN 1574-0579
Printed edition ISSN 0024-998X
DOI: http://doi.org/10.22364/mhd